Målgrupper

  • Renholdsetaten
  • Park og Idrett
  • Skoler
  • Barnehager

Fordeler

Alle våre produkter er produsert i:

  1. Plast av HDPE kvalitet, som gjør at de er 100& gjenvinnbare.
  2. Gjenvunnet plast 80-100%, og du får de mest miljøvennlige produktene i markedet.

Produktene har lang levetid og ligger innunder vår panteordning, slik at de kan returneres til oss og kvernes opp til bruk i nye produkter, det er bærekraft!!

Referanser

  • Kragerø kommune
  • Vestfold og Telemark Fylkeskommune
  • Herøya Næringspark