Målgrupper

  • Offshore
  • Havbruk

HDPE plast egner seg meget godt i maritime forhold, og brukes i stor grad til diverse typer flyteelemet og i miljø hvor det er krevende fukt. HDPE plast kan erstatte rustfritt metall der det ikke er samme krav til styrke, som for eksempel våre død fisk kummer. Ta kontakt hvis du har spørsmål rundt hva HDPE eller gjenvunnet plast kan egne seg til innenfor det maritime miljø.

Fordeler

Alle våre produkter er produsert i:

  1. Plast av HDPE kvalitet, som gjør at de er 100& gjenvinnbare.
  2. Gjenvunnet plast 80-100%, og du får de mest miljøvennlige produktene i markedet.

Produktene har lang levetid og ligger innunder vår panteordning, slik at de kan returneres til oss og kvernes opp til bruk i nye produkter, det er bærekraft!