Vi gir plastsøppel verdi

Ved å gjenbruke plastsøppel som råvare, sparer vi bruk av 2 liter råolje pr kilo plast vi gjenbruker. (Avfall Norge) Det vil si at vi sparer atmosfæren for ca 2,5 kg CO2 utslipp pr kilo plast gjenvunnet. Vi er med på å gi plastsøppel verdi, slik at det blir lettere for samfunnet å gjenbruke i stedet for å kaste. Dette bidrar til et bedre klima for våre etterkommere!

Vi ønsker at våre produkter skal være enkle nytteprodukter av høy kvalitet. De skal ha det mest morderne av teknologi som kan gi ytterligere miljøbesparelser, som for eksempel at teknologi kan gjøre en søppelbøtte smart:

Ved å installere en chip, slik at den varsler tømming, brann og velt. Dette er et fantastisk system koblet opp mot et software program, slik at du bare trenger å tømme de søppeldunkene som er fulle, eller de som kommer til å bli fulle. Tester viser at du kan spare ytterligere CO2 utslipp, får 50% mindre klager på fulle søppelbøtter og sparer betydelige tømmekostnader.